Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Internet Communicatie

Bij internet communicatie is het belangrijk wat u communiceert en welke middelen dat u daarvoor gebruikt. U kunt communiceren via uw eigen website, via Social Media en via andere online middelen. Wat u schrijft en de manier waarop uw teksten geschreven zijn bepalen een groot deel van het succes.

Het schrijven van webteksten

Een lezer op het web heeft weinig tijd. Hij leest met zijn ogen, 'scant' de tekst van boven naar beneden. Dat vereist een aparte schrijfstijl: eenvoudige en directe taal. Korte zinnen, korte alinea's. Over het algemeen wordt aan het schrijven van webteksten te weinig aandacht besteed. Toch zijn goede webteksten zeer belangrijk omdat hiermee de boodschap op een juiste interessante manier wordt overgebracht. Daar komt nog bij dat belangrijke zoekmachines zoals Google tekst georienteerd zijn. Dat betekent dat goede teksten de vindbaarheid van uw webpagina's verhogen.

Belangrijke vragen zijn:
Voor wie schrijft u de webtekst? En wat wil u met de tekst bereiken? Hoe pak je zoiets aan? Een juiste manier die uw klant aanspreekt. BEST Websolutions heeft een professionele aanpak om optimale webteksten te schrijven.

Het vertalen van webteksten.

Naast Nederlandse teksten kunt u ook bij ons terecht voor uw teksten in andere talen. Uw website in de Engelse of Duitse taal? Dan doen wij een beroep op native speakers die niet alleen de woorden,  maar ook de stijl en boodschap van uw tekst vertalen.

BEST Web Solutions | facebookBEST Web Solutions op Twitter BEST Web Solutions | linkedinBEST Web Solutions | You Tube BEST Web Solutions  Google+