Het laatste nieuws van BEST Web Solutions.

Ondernemen doe je samen

Berufskolleg Geldern

Op 4 juli hebben we een bezoek gebracht aan het Beruffskolleg Geldern. Daar heeft BEST Web Solutions als bemiddelaar deelgenomen aan een overleg met het thema ‘ondernemen doe je samen’. Het IBC van het Dendron college werkt namelijk reeds een jaar samen met de Existenzgründer van het Beruffskolleg in Geldern. Ook Euregio rijn maas noord, die dit initiatief financieel ondersteunt, was aanwezig. De ontmoetingsdagen voor de Nederlandse en Duitse studenten werden voor het komende schooljaar gepland en inhoudelijk besproken. Het was een bijzonder prettig en constructief gesprek.   

Zusammen ins Geschäft

Studenten Dendron College zusammen ins Geschäft mit Deutsche Studenten Berufskolleg

Op 20 februari 2018 hebben studenten van het International Business College (IBC) van het Dendron een bezoek gebracht aan Duitse studenten van de opleiding Existenzgründern van Berufskolleg Geldern. Het doel van deze grensoverschrijdende bijenkomst was een uitwisseling van taal, cultuur en vooral ook bedrijfsconcepten. Bovendien volgen leerlingen van het IBC verplicht het vak Duits. Het internationale karakter van IBC kreeg op deze dag voor het eerst gestalte in de vorm van een uitwisseling in de Euregio. De leerlingen woonden in groepjes lessen bij en ze presenteerden hun ondernemingen aan elkaar.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Sollicitatiegesprekken bij IBC

sollicitatiegesprekken ibc

Op 28 september 2017 hebben Dorien Stals, directieadviseur docent-ontwikkelaar van het Dendron College en Ep Leenders sollicitatiegesprekken gevoerd met negen leerlingen van het International Business College. Deze leerlingen starten samen, naast hun reguliere studie, twee bedrijven op. Binnen deze bedrijven zijn vier functies beschikbaar namelijk: algemeen directeur, financieel directeur, directeur sales en marketing en creatief directeur.

De sollicitanten hadden zich goed op het gesprek voorbereid. De keurige sollicitatiebrieven die we van te voren al hadden ontvangen, gaven vooraf al een duidelijk beeld waarom ze een bepaalde functie ambieerden. Verder werd deze beroepskeuze tijdens het gesprek uitvoerig toegelicht. Daarnaast werden nog enkele aanvullende vragen gesteld en werden hun vaardigheden op een creatieve manier getest. De gesprekken werden op een zeer professionele manier, In een zeer prettige sfeer waar iedereen zich zeer op zijn gemak voelde, gevoerd. Dat is fijn want in zo’n omgeving krijg je ook alle informatie op tafel om de sollicitanten de meest passende functie toe te wijzen. Ik heb er echt van genoten. Zoveel professionaliteit en zoveel enthousiasme daar moeten wel twee zeer succesvolle bedrijven uit ontstaan! We zullen de ontwikkelingen met belangstelling volgen en waar nodig ondersteuning bieden. Veel succes!
Meer informatie vindt u in hun nieuwsbrief.

Openbaar hoorcollege 'Over de grens'.

Het boek Over de Grens – Über die Grenze

Dit hoorcollege over de geschiedenis en toekomst van de Nederlands-Duitse grensregio werd op 7 november 2016 door FIBS Crossing Borders bij Fontys in Venlo georganiseerd. Ik had geluk want er waren meer aanmeldingen dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Er zijn dus wat mensen teleurgesteld dat ze deze bijzondere bijeenkomst hebben moeten missen.
Na een hartelijk welkom van de gastvrouw Mariska van der Giessen werd het woord gegeven aan Prof. dr. Jacco Pekelder die de presentatie gaf: Politieke vrienden, cultureel

van elkaar vervreemd? Vervolgens ging de historicus Dr. Ragdy van der Hoek verder met het hoorcollege “Over de grens” Daarna volgde het hoorcollege “Über die Grenze” van Dr. Markus Optendrenk die op een bijzonder aardige wijze zijn verhaal presenteerde. Tenslotte werd het nieuwe tweetalige boek "Over de Grens – Über die Grenze" gepresenteerd en werden de eerste exemplaren aan prominente bezoekers uitgereikt. Voor dit boek blijkt veel belangstelling. Ik hoorde namelijk op stadsomroep Venlo dat er al een wachtlijst was. Kortom deze middag gaf veel nuttige achtergrondinformatie over zaken doen in Duitsland. Hartelijk dank dat ik aanwezig mocht zijn en dat ik de eerste druk van het boek uit eerste hand mocht ontvangen.

Online Marketing differences between Germany and the Netherlands

Online Marketing differences between Germany and the Netherlands   Op 4 oktober 2016 hebben we weer een workshop gegeven bij de minor E-commerce & E-fulfilment bij Fontys in Venlo. Ditmaal was het onderwerp “Online Marketing differences between Germany and the Netherlands” We hadden naamkaartjes gemaakt met de namen van de leerlingen en een cijfer van 1 tot 8 voor de indeling van 8 werkgroepen. Deze werden bij aankomst van de studenten uitgereikt. Hiermee ontstond een willekeurige indeling.

Nadat we even kort werden voorgesteld, werd een inleiding gegeven voor de eerste activiteit waar de leerlingen zelf mee aan de slag konden. De opdracht was om per werkgroep voor hun product of dienst zo goed mogelijk doelgroepen te definiëren. En dan vooral aandacht voor de Nederlandse en de Duitse markt. De opdracht werd uitgebreid nabesproken waardoor er een levendige discussie ontstond.
Daarna werd er uitgebreid stilgestaan bij de verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van online marketing binnen e-commerce. Het was interessant om met deze studenten van verschillende nationaliteiten en studierichtingen onze kennis en ervaring te delen.
De tweede opdracht bestond uit het kiezen van verkoopkanalen om de eerder vastgestelde doelgroepen te bereiken met de bijbehorende motivatie. De studenten schreven hun resultaten op het bord waarna de opdracht werd nabesproken. De workshop werd met een aantal aanbevelingen afgesloten. We vonden het erg leuk om te doen. Hartelijk dank aan de heer Wijnhoven, de begeleidende leraar van Fontys. Tot de volgende keer. Presentatie downloaden.

In den Köpfen gibt es noch viele Grenzen.

Open Coffee Niederrhein

De organisatoren van de Duits Nederlandse Open Coffee Niederrhein hebben een interview gehad met Birgit Sroka van de Rheinische Post. Zo hebben we haar uitvoerig kunnen informeren over wat deze Open Coffee heden ten dage inhoudt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Naar aanleiding van dit interview is het artikel  "In den köpfen gibt es noch viele Grenzen" in de Rheinische Post verschenen.
Open Coffee Niederrhein organiseert namelijk maandelijks Duits Nederlandse bijeenkomsten die een mooie gelegenheid bieden om in een ongedwongen sfeer Duitse relaties te ontmoeten die belangstelling hebben voor de Nederlandse markt.

Deze Open Coffee wordt anders georganiseerd dan in Nederland. Het wordt bijvoorbeeld op prijs gesteld dat je je van te voren via de website aanmeldt. Zo kunnen de andere bezoekers zien wie er allemaal komen. Bovendien kunt u van te voren plannen met wie u wilt spreken. Er wordt er een bezoekerslijst gemaakt die ter plekke wordt uitgereikt. Ook krijgt iedereen een naamkaartje zodat je weet met wie je spreekt. Dat is toch weer even anders dan in Nederland. Daar zijn de Open Coffee's over het algemeen wat informeler. Lees voor meer informatie het kranten artikel.
De organisatie ziet het als hun taak om zo veel mogelijk Duitse en Nederlandse ondernemers, bestuurders en scholen in de Euregio met elkaar in contact brengen en eventueel grensoverschrijdend te begeleiden. Dat is onze passie. Bent u ook op zoek naar Duitse relaties? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Workshop E-Preneurship bij Fontys in Venlo.

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek   Op 23 maart 2016 hebben we weer met veel plezier een workshop mogen geven bij het Team Logistics & Economics van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (FHT&L)

Ditmaal aan studenten van de nieuwe minor E-preneurship E-commerce & E-fulfilment. Wij hebben onze ervaringen gedeeld over het beheren van de webshops met speciale aandacht voor de dagelijkse praktijk. Verder hebben de studenten zelf twee activiteiten uitgevoerd die hun verder op weg helpen om succesvol te ondernemen op het internet. Daarna werden ze geïnformeerd over de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse webshops in de Euregio Rmn De studenten waren erg gemotiveerd. We vonden het erg fijn om met hun samen te werken. We wensen hun natuurlijk veel succes met deze opleiding!

Eerste bijeenkomst conversatiegroep zakelijk Nederlands↔Duits

Café Restaurant Central

Deze bijeenkomst vond op 7 januari jl. in Café Restaurant Central in Venlo plaats. Deze keer stond deze onder leiding van mevrouw Maria Stratemeier, personal trainer Zakelijk Duits. Naast het bespreken van een aantal “Falsche Freunde” en het aanreiken van hulpmiddelen voor het leggen van zakelijk contact, ging zij ook op ludieke wijze in op het verschil in de zakelijke cultuur tussen Duitsland en Nederland. Daarbij kunnen de kleinste details soms een groot verschil maken. Opvallend was hoezeer alle deelnemers geanimeerd reageerden en met sprekende voorbeelden uit de praktijk kwamen. Zonder uitzondering werd de avond als zeer leerzaam ervaren. De gekozen werkwijze blijkt zeer geschikt en deze zal tijdens de bijeenkomsten van het komende half jaar zeker worden voortgezet. De avond werd beëindigd met een terecht

 

 

applaus en een bos bloemen voor mevrouw Stratemeier.

Sponsor:  
Business Club Maas Rhein

Oprichting conversatiegroep zakelijk Nederlands ↔Duits Euregio Rijn-Maas Noord

Innovatoren Venlo  

Op 12 november 2015 heeft onder auspiciën van Best Web Solutions en de Businessclub Maas Rhein in de Innovatoren een informatie- en acquisitieavond plaatsgevonden over het vormen van een conversatiegroep zakelijk Nederlands Duits. De groep richt zich daarbij op het meer zelfverzekerd kunnen optreden tijdens gesprekken met Duitse zakenpartners alsmede het krijgen van meer inzicht in de Duitse zakencultuur. Deelnemers kunnen actief zijn in rollenspellen en worden tevens beurtelings uitgenodigd presentaties te houden in het Duits over hun eigen bedrijf of andere eigen interesses. Het maken van een goed Duitstalig profiel op

LinkedIn resp. Xing en een curriculum vitae zijn eveneens onderdeel van de cursus. Van de deelnemers wordt daarbij enige basiskennis verwacht. De aanwezigen tijdens deze informatieavond verklaarden zonder uitzondering achter het idee voor de oprichting van de conversatiegroep te staan. Hierop is besloten in 2016 hiermee van start te gaan.De groep komt maandelijks bij elkaar op wisselende locaties als gast van de deelnemers of bij partnerbedrijven. Er is een programma vastgesteld voor het eerste halfjaar van 2016.
Sponsor:

   
Business Club Maas Rhein

Workshop ondernemen in de Euregio Rijn-Maas Noord

Open Coffee Midden Limburg   Op 20 oktober werd er door Open Coffee Midden Limburg een workshop ochtend georganiseerd waarbij wij twee keer een workshop mochten houden. Wij zijn o.a. mede organisator en Nederlands aanspreekpunt voor de Duits Nederlandse Open Coffee Niederrhein en lid van Business club Maas Rhein. Wij vinden het interessant om te netwerken en mensen met elkaar in contact te brengen. Daar zijn wij met name in het gebied van de

Euregio Rijn-Maas Noord, zeer actief in. Deze Euregio biedt ook u volop kansen zo vinden wij! Via ons Duits Nederlands netwerk willen wij u graag op weg helpen en ondersteunen om van deze kansen mee te profiteren. Belangrijk is om de verschillen in taal en omgangsvormen te kennen.

Voorbeelden van organisaties die binnen de Euregio actief zijn:

Deze hebben wij verder toegelicht.

Tourismustag am Niederrhein

Op uitnodiging van Frau Martina Baumgärtner bedrijfsleidster van Niederrhein Tourismus hebben  we samen met De heer Lohmann, senior consultant Hochschule Niederrhein, op 21 mei de Tourismustag am Niederrhein bijgewoond. Deze bijeenkomst met het motto “Samenwerking en allianties -  synergieen gebruiken” had interessante sprekers. De belangrijkste onderwerpen waren: Het belang van een goed ontwikkelde toerisme strategie, samenwerken, een overzicht van toeristische activiteiten in het verleden en in de toekomst en het onderwerp Vom Kirchturm (-denken) zum Leuchtturm. Deze bijeenkomst werd in Kernwasser Wunderland gehouden. Tijdens de middagpauze kregen we een rondleiding over dit veelzijdige park. Het was een gezellige dag met sprekers die op een luchtige wijze vooral met veel beeldspraak met dieren de onderwerpen presenteerden. Kortom het was een leerzame dag in een inspirerende omgeving vol met interessante onderwerpen en tips hoe je samen tot nog betere resultaten kunt komen.

Themagroep toerisme en cultuur Euregio Rijn-Maas Noord.

Op 10 december hebben we, op uitnodiging van de Euregio-rmn, deelgenomen aan een gesprek met deze themagroep. Wij bereiden namelijk een project voor om de bewoners en de bezoekers van deze Euregio optimaal te informeren over de vrijetijdsbesteding in deze Euregio. We hebben deze themagroep over onze plannen geinformeerd met het doel de projecten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en elkaar te ondersteunen door de krachten te bundelen. Het was een interessant gesprek dat op 14 januari wordt vervolgd.

Op bezoek bij de Euregio Rijn-Maas Noord.

We werden op 3 december hartelijk ontvangen door de nieuwe directeur van deze Euregio, de Nederlander de heer Andy Dritty en de programmamanager de heer Reichartz. Namens de Hochschule Niederrhein waren Prof. Dr. Mülder, Prof. Dr. Beckmann en de heer Lohmann aanwezig.

Het doel van het gesprek was om elkaar te leren kennen en een korte presentatie te geven over de afgesloten en de nu nog lopende projecten en over nieuwe project ideeën. Tijdens de presentatie, die werd uitgevoerd door de twee professoren, werden regelmatig aanvullende vragen gesteld om o.a. te kijken of er geen overlapping was met andere projecten en hoe deze nieuwe project ideeën de andere projecten konden aanvullen en versterken. De projecten en de nieuwe ideeën gaan over logistiek en over IT / personeel. Binnen dit laatste gebied heeft BEST Web Solutions samen met de Hochschule Niederrhein twee projecten in voorbereiding: een op het gebied van toerisme en een op het gebied van webshops. Het was een interessante constructieve bespreking die in een ontspannen sfeer heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de plannen mede aan de hand van de versterkte informatie en aanbevelingen nu verder zullen worden geconcretiseerd. We zijn benieuwd. Heeft u ook ideeën over grensoverschrijdende projecten in de Euregio Rijn-Maas-Noord? Neem vrijblijvend contact op met deze Euregio. Zij helpen u graag verder. Ik kan ze van harte aanbevelen.

Interessante presentaties bijeenkomst Business Club Maas Rhein

Tijdens de bijeenkomst van oktober werden twee interessante presentaties gehouden. Een over bedrijfsopvolging en een over Euregionale subsidiemogelijkheden. De presentatie over bedrijfsopvolging werd gepresenteerd door een Duits samenwerkingsverband van ondernemers met de naam “Mittelstand hat Zukunft” Deze ging over de problematiek rondom bedrijfsopvolging in Duitsland en de ondersteuning die deze organisatie daarbij kan bieden. De tweede presentatie ging over Euregionale subsidiemogelijkheden. Twee presentators van de Euregio Rijn Maas Noord, de heer Dritty en de heer Reichartz vertelden over de diverse financiële  ondersteuningsmogelijkheden die de Euregio biedt. Bovendien kan deze organisatie ook via hun uitgebreid netwerk mee helpen om de juiste projectpartners te vinden. Kortom het was weer een interessante bijeenkomst met veel informatie! 

BCMR weet nu ook waar Abraham de mosterd haalt.

Bij Kühne KG in Straelen natuurlijk. Op 3 juli waren wij hier als leden van de Business Club Maas Rhein te gast. We werden hartelijk ontvangen in Landcafé „Zur Alten Schmiede" waar meteen al een gezellige ontspannen sfeer ontstond. Dit vinden wij erg belangrijk omdat je dan makkelijker tot gesprekken komt. Wij vinden het fijn dat deze Duitstalige Business Club in de Euregio Rijn-Maas Noord ons regelmatig de gelegenheid biedt om onze relaties in zo'n prettige omgeving te ontmoeten. Onder het genot van Kaffee und hausgemachte Kuchen werden we door de voorzitter welkom geheten. Daarna werden we per bus over het industrieterrein rondgereden en kregen uitvoerig uitleg over de gevestigde bedrijven. Opvallend was dat veel bedrijven een Nederlandse directeur hebben. Tenslotte werd het bedrijf Kühne bezocht. Na een bedrijfspresentatie kregen we een rondleiding. Dit bedrijf, dat al zo’n drie eeuwen bestaat, is één van de grootste producenten van azijn en mosterd in Europa. Naast azijn en mosterd levert het ook tafelzuren, sauzen en dressings. Het bezoek werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een heerlijk etentje in het gastvrije Landcafé. Wist u dat u iedere zaterdagmorgen bij Kühne in Herungen goedkoop producten kunt kopen?

Studenten van Fontys Venlo hielden eindpresentaties in operationele bedrijfsomgeving.

Fontys Venlo Op 17 juni hebben studenten van de opleiding Minors Entrepreneurship Venlo and Euregion van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek uit Venlo hun eindpresentaties gehouden. Deze projecten gingen over innovatieve

ontwikkelingen voor twee bedrijven uit de Euregio. Bij een van deze twee bedrijven Emmaus- Feniks Venlo waren wij te gast. Emmaus- Feniks is gevestigd in het voormalig Trappistenklooster Ulingsheide. De presentaties werden in de kapel van dit klooster gehouden. Alleen het bezoek aan deze kapel was al meer dan de moeite waard. Met een woord prachtig. De presentaties zelf waren zeer interessant. Hier bleek hoe studenten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen voor het bedrijfsleven. Wij vonden het interessant dat we, ter ondersteuning van deze projecten, twee workshops hebben mogen geven. Vervolgens hebben we de studenten bij Open Coffee Niederrhein in de Duitse taal zien presenteren en tenslotte mochten we de Engelstalige eindpresentaties bijwonen. Mocht u als ondernemer ook nieuwe kansen zien voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Fontys. Zij helpen u graag door hun actuele kennis en ervaring met u te delen en te vertalen in concrete plannen.

Hoog opgeleide studenten en het MKB grenzeloos verbinden

In het kader van het Euregioproject “Samenwerking Hogescholen en KMU”, dat door de partijen Fontys Hogeschool Venlo en Technologiecentrum Niederrhein wordt uitgevoerd, waren wij op 22 mei voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Er waren presentatiestands over projecten van Hogeschool-studenten van Fontys Hogeschool Venlo en de Hochschule Niederrhein. Zo werden de aanwezigen persoonlijk over samenwerkings- en projectvoorstellen geïnformeerd. Verder werden er drie lezingen gegeven over

Grenzeloos verbonden grensoverschrijdende samenwerking, aanzet tot innovatie – kansen voor de middenstand, grensoverschrijdende samenwerking en samenwerkingsmogelijkheden voor de economie. Het was een interessante middag met veel informatie. Hoog opgeleide studenten hebben moeite met het vinden van een stageplaats en een werkplek in de Euregio. Toch hoor je aan Nederlandse zijde dat hier vraag naar is. Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Dat is de vraag. Hoe kun je het MKB op een effectieve manier informeren over dit aanbod van beschikbare hoog opgeleide studenten?
Want “economie + Hogescholen = toekomst” was de slogan van deze bijeenkomst. Dat telt zeker ook voor de regio Maas Rijn noord.

BCMR bezoekt RWZI te Venlo

Op 15 mei heeft de Business Club Maas Rhein een bezoek gebracht bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie.

BCMR bezoekt RWZI te Venlo We werden hartelijk ontvangen met koffie en vlaai. Daarna volgde, na een welkomstwoord, een presentatie. Deze was erg indrukwekkend. Veel innovatieve ontwikkelingen waarmee enorme bezuinigingen op waterverbruik kunnen worden gerealiseerd. Deze nieuwe ontwikkelingen worden ook al in ontwikkelingslanden toegepast. Daarna volgde een rondleiding over het terrein. Daar werd getoond hoe afvalwater wordt verzameld en vervolgens wordt gezuiverd. Deze interessante bijeenkomst werd met een hapje en een drankje afgesloten.

BEST Web Solutions gaf Gastcolleges bij Fontys MOVE

Gast college Fontys MOVE Op 14 mei gaf BEST Web Solutions op uitnodiging van het Internationaal Logistiek Expertise Centrum van Fontys Venlo weer twee workshops. Als intermediair tussen hogeschool en praktijk ondersteunt Fontys ILEC organisaties bij het oplossen van logistieke en bedrijfskundige problemen, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het verhogen van logistieke en bedrijfskundige kennis en vaardigheden van werknemers. De eerste workshop ging over ondernemerschap en de tweede

over Marketing en Communicatie. Voor de pauze kwamen de ondernemerscompetenties en de aandachtspunten van een onderneming ruimschoots aan bod. Er werd bijzonder aandacht besteed aan het ondernemen in de Euregio. Met name de Duitse markt is voor BEST Web Solutions en haar klanten bijzonder interessant. Vervolgens werd er dieper ingegaan op het vermarkten van de diensten en of producten. Het is belangrijk om dit alles goed gestructureerd en gefaseerd en vooral planmatig aan te pakken. Wij zijn graag bereid om onze kennis en ervaring op deze twee gebieden met leerlingen te delen. Ook vonden wij het bijzonder interessant om met leerlingen van gedachten te wisselen over toepasbaarheid van onze informatie bij de projecten waar ze nu mee bezig zijn. Ook deze keer hebben wij met veel plezier deze gastcolleges gegeven en bedanken wij Fontys Venlo voor de uitnodiging!

Met SBS2010 op bezoek bij de TU en de High Tech Campus in Eindhoven.

Op 17 april hebben we  als leden van het Ervarings- en kenniscentrum “Senior Business Sociëteit 2010” een bezoek gebracht aan de Technische Universiteit en de High Tech Campus in Eindhoven. De dag begon met een interessante presentatie bij de TU. Er werd uitvoerig uitleg gegeven over de negen faculteiten en over de rol van de TU in de maatschappij. De TU blijkt een zeer grote internationale speler te zijn op het gebied van innovatie. De studenten doen hier tijdens hun opleiding allerlei zeer interessante uitvindingen waarvan er enkele werden getoond. Aansluitend  werd  de High Tech Campus bezocht. Ook dit bezoek begon met een presentatie. Deze ging over de historie van de Campus, open innovatie en het werken aan toekomstige technologieën en producten. Meer dan 125 bedrijven en instituten en zo’n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken hier samen. Het was allemaal zeer indrukwekkend en fantastisch om mee te maken. Het gaf je echt een blik in de toekomst. De dag was georganiseerd door de Senior Business Sociëteit uit ’s-Hertogenbosch. Kortom het was een zeer gezellige, indrukwekkende informatieve dag die we niet graag hadden willen missen. Nogmaals bedankt voor de fijne dag.

Ondernemen is een eitje

Op 16 april hebben we als Limburgse ondernemers met Brabant Onderneemt en Business Club Maas Rhein een bedrijfsbezoek gebracht aan de Venco Campus in Eersel Noord Brabant. Dit internationaal kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum voor de pluimveehouderij is gevestigd in één van de meest duurzame gebouwen in Nederland waar Vencomatic is gevestigd. Vencomatic, gespecialiseerd in legkippensystemen, is niet alleen in Nederland een toonaangevend bedrijf maar ook daarbuiten zetten zij de standaard voor de pluimvee sector. Daarom gaf ook de Industrie- en Handelskamer Niederrhein, regio Standort Niederrhein uit Duitsland een presentatie over de mogelijkheden tot samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Daarna volgde een presentatie van de gastheer / eigenaar Cor van de Ven, mkb-winnaar 2012 van de Koning Willem I Prijs, met aansluitend een interessante rondleiding door dit indrukwekkende pand. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij volop gelegenheid was om Brabantse ondernemers te leren kennen.

Businessclub Maas-Rhein bezoekt Hochschule Rhein Waal

Op 20 maart hebben we hier als lid van Businessclub Maas-Rhein een bezoek gebracht. Deze Hochschule is een internationale Hogeschool in het grensgebied tussen Rijn en Waal met de twee vestigingsplaatsen Kleve en Kamp-Lintfort. De Hogeschool biedt in totaal 25 studies op Bachelorniveau en acht op Masterniveau aan op het gebied van natuurwetenschappen, economische wetenschappen en techniek alsook op het gebied van maatschappijwetenschappen, sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Het thema was “Bedrijfsleven ontmoet wetenschap” We werden als Nederlandse en Duitse ondernemers dan ook uitgebreid geïnformeerd over wat deze Hoge school voor het bedrijfsleven kan betekenen. Samenwerking met het bedrijfsleven werd als zeer belangrijk aangegeven. Met name stageplaatsen. Zie voor meer informatie het Duitstalige Persbericht

Mini symposium "toekomst voor Down"

Dit symposium werd op 11 maart in het voormalige Eetcafé "De Strael" in Venlo gehouden. Deze ruimte wordt op korte termijn verbouwd tot een theeschenkerij waar medewerkers met een plus talent een baan zullen vinden. De plus talenten van deze medewerkers zijn dat ze vooral vanuit hun hart met puurheid en echtheid functioneren, zo vertelde de initiatiefneemster Pauline Volkert. Zeker in een tijd waar een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de zorg van Rijk naar gemeenten wordt verplaatst is het extra belangrijk om te voorkomen dat deze talenten op de bank komen te zitten. Na een gedegen opleiding bij o.a. de Vijverhofschool is het de bedoeling dat zij in de nabije toekomst onder deskundige begeleiding een baan vinden. Dit project wordt gerealiseerd door het OYA-Center en is financieel onafhankelijk. Nu er nog veel onzekerheid is over de zorg is het zeer bijzonder dat men zelf het initiatief neemt en even los van de politieke ontwikkelingen het heft in eigen hand neemt. Naast de zakelijke bijeenkomsten krijgt de theeschenkerij zeker ook een buurtfunctie waar iedereen van harte welkom is. De streefdatum voor de opening is 15 mei. Wij wensen hen veel succes. Wij zullen de theeschenkerij zeker regelmatig gaan bezoeken!

Kennismakingsgesprek University College Venlo.

Op 6 maart hebben we samen met de Hochschule Niederrhein een kennismakingsgesprek gehad. Het doel van het gesprek was of University College Venlo nu of in de toekomst grensoverschrijdend met ons zou kunnen samenwerken. University College Venlo heeft op dit moment twee masteropleidingen:

  • Global Supply Chain Management & Change
  • Health Food Innovation Management

Het was fijn om te horen dat de UM in 2014 wil starten met een nieuwe brede bacheloropleiding in Venlo. In deze opleiding werden ruim voldoende aandachtsgebieden voor een mogelijke samenwerking gevonden. Er wordt echter gewacht op groen licht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of deze opleiding in Venlo kan worden gestart..

Business Club Maas Rhein bezocht op dinsdag 27 februari Fresh Park Venlo

Na een welkomstwoord door de voorzitter van BCMR de heer Lei Heldens werd door Jan Vorstermans van Fresh Park een inleidende presentatie gehouden. Vervolgens werd het gezelschap met een touringcar over het Park gereden. Tenslotte was er onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid tot netwerken.
Het was voor mij wel een beetje thuiskomen. Ik heb namelijk van 1977 tot 1988 op het park gewerkt en er ook een bepaalde tijd gewoond. Na verschillende functies op veiling ZON heb ik uiteindelijk voor een militaire carrière gekozen en tenslotte voor het ondernemerschap. Ik heb mijn ogen uit gekeken. Veiling ZON getransformeerd naar een 130 hectare groot logistiek businesspark waar het belangrijkste voor ons algemeen welbevinden “gezonde voeding” op relatief korte afstand o.a. door 3400 tuinbouwbedrijven wordt geproduceerd. Dan wordt dit op Freshpark gecentraliseerd, verkocht en vervolgens op een zeer effectieve wijze gedistribueerd. Vooral naar het nabije Duitsland zo heb ik begrepen. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met opvallend veel Duitse en Nederlandse geïnteresseerden voor de business club. Tenslotte nog een praktische tip van Jan Vorstermans: Tomaten en paprika,s moet je niet in de koelkast bewaren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Beter is op een koele plek in huis.

Interessante webwinkel vakdagen!

Op 23 januari hebben we de webwinkel vakdagen bezocht. Deze vonden plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Er werden talloze presentaties gehouden op allerlei gebied. Er komt tijdens deze beurs zoveel informatie op je af dat je als webwinkel eigenaar al snel door de bomen het bos niet meer ziet, zo denken wij. Gelukkig zijn wij dagelijks met deze materie bezig zodat we de informatie kunnen plaatsen en ten dienste kunnen stellen aan onze webwinkel klanten. De vraag is hoe de verkopen via de webwinkel maximaal kunnen worden vergroot. Op de eerste plaats door het juiste systeem te kiezen. Wij kregen de bevestiging dat wij het juiste webwinkel systeem namelijk Magento gebruiken. Het voordeel van dit geavanceerde systeem is dat het relatief eenvoudig te koppelen is met betalingssystemen, verzendsystemen en zelfs met Ebay. Dit maakt het beheer van een webwinkel een stuk eenvoudiger en het spaart een hoop tijd en geld. Verder werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie van de webwinkel zelf: technische optimalisatie, vormgeving, webteksten, productfotografie, mobiele vormgeving en vindbaarheid, de rol van Social Media: Facebook, Twitter, Google plus, Linkedin, Pinterest, online adverteren, de internationale webwinkel, kansen op de Duitse markt, optimale afstemming tussen winkel en webwinkel, nieuwe wet en regelgeving, wat maakt een webwinkel succesvol, de toekomst, keurmerk, beveiliging, logistiek, verpakking, betalingsmogelijkheden en de mogelijkheden met E mail. Verder zijn er ook nog andere verkoopkanalen die kunnen helpen om de verkoop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: Marktplaats, Bol.com, Ebay, Amazon, Speurders.nl, Beslist.nl, Google Shopping, Koopplein.nl en nog veel meer. De kunst is om de activiteiten zo op elkaar af te stemmen dat er een maximaal rendement uit de webwinkel wordt gehaald. Wij helpen u graag!

Nieuwjaarsbijeenkomst Business club Maas Rhein

Deze sfeervolle bijeenkomst werd op 16 januari op een zeer bijzondere locatie gehouden. Dit was in het restaurant Four Senses Mönchengladbach. Hier werd je als gast pas echt in de watten gelegd. We zijn op een ongelofelijke wijze verwend. We hebben van een heerlijk diner mogen genieten dat werd opgediend door zeer vakbekwaam personeel. Dit was niet alleen bijzonder vriendelijk maar ook zeer klantgericht, zeer communicatief en sociaal vaardig. We hebben echt van ons verblijf genoten. Perfecte ambiance, perfecte verzorging en vele Duitse en Nederlandse ondernemers waar we interessante gesprekken mee hebben gevoerd. Verder kun je in dit restaurant ook in volkomen duisternis dineren waar je dan wordt bediend door personeel dat blind is. Deze vinden in deze omgeving perfect hun weg. Dat lijkt me ook een bijzondere ervaring om dat eens mee te maken!

25e Touristik-Stammtisch Niederrhein

Deze vond op 4 december 2013 plaats in het splinternieuwe Rilano Hotel Cleve City. Dit prachtige hotel is een compleet nieuw gebouw met 110 kamers en ligt in het centrum van Kleve net over de grens bij Nijmegen. Deze Stammtisch wordt regelmatig georganiseerd door Niederrhein Werbung uit Geldern. Het was een druk bezochte bijeenkomst van overwegend jonge Nederlandse en Duitse ondernemers uit de toeristische sector uit de omgeving van Kleve. Dus werden er weer volop kansen geboden om nieuwe relaties te leren kennen.

4e Duits Nederlandse Handelsdag

Ook dit jaar hebben we weer de Duits Nederlandse Handelsdag bezocht. Deze werd op 12 november 2013 in Borussia Park Mönchengladbach gehouden. Zakendoen in Duitsland, netwerkvorming en individueel advies ten behoeve van het Nederlandse MKB stonden centraal. Het was weer een zeer interessant evenement waar we met veel van onze Duitse en Nederlandse relaties hebben kunnen bijpraten, maar ook kennis hebben kunnen maken met nieuwe relaties. Los van het feit dat we regelmatig online contact hebben, is een persoonlijk gesprek op zijn tijd toch ook erg belangrijk, zo vinden wij. Tijdens deze Handelsdag werd ook Open Coffee Brüggen gehouden. Daarbij mochten wij als trouwe bezoeker van deze Open Coffee deelnemen aan een Forum. We vonden het fijn dat we de gelegenheid kregen om aan het publiek te vertellen wat ook dit platform voor onze persoonlijke gesprekken met onze relaties betekent. Voor ons zijn deze bijeenkomsten, om die reden alleen al, zeer waardevol.

Juridische spelregels bij zakendoen in Duitsland

Op dinsdag 12 november 2013 hebben we deelgenomen aan de workshop “Mens erger je niet – Juridische spelregels bij zakendoen in Duitsland”. De workshop ging over belangrijke verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse recht. Daarover werden verschillende voorbeelden gegeven waarover levendig werd gediscussieerd. De workshop werd gegeven binnen het project “2 connect Business” waarin men individueel advies, ondersteuning en praktijkgerichte informatie kan krijgen over zaken doen in Duitsland. Er zijn mogelijkheden om voor verschillende activiteiten subsidie te ontvangen zoals het laten uitvoeren van marktonderzoek, partner search, het inwinnen van juridisch of fiscaal advies of het ontwikkelen van presentatie materiaal. Het maakt het voor Nederlandse bedrijven een stuk makkelijker om de stap naar het buurland te zetten. Het was een zeer leerzame / interessante bijeenkomst. Neem voor meer informatie even contact met ons op.  

Grensoverschrijdende projecten in de Euregio:

Op 24 oktober hebben we deelgenomen aan een bespreking bij de Hochschule Niederrhein. Deelnemers waren twee professoren, twee wetenschappelijke medewerkers en een senior consultant van de Hochschule, twee bestuursleden van UniPartners Maastricht en wij. Een van de thema’s was hoe we onze activiteiten aan Nederlandse ondernemers, die actief zijn op de Duitse markt, verder met gebruik van onderwijs en wetenschap kunnen onderbouwen. Het was een interessante bespreking die afgesloten werd met de intentie tot samenwerking om elkaar ook binnen dit thema maximaal te ondersteunen.

Hoe kunnen we Nederlandse eigenaren van webwinkels optimaal informeren, adviseren en begeleiden op de Duitse markt?

Met deze vraag hebben we op 25 juni samen met de Hochschule Niederrhein een bezoek gebracht aan de Thuiswinkel organisatie. Deze belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels heeft ondertussen meer dan 1800 leden! Al snel bleek dat deze organisatie heel veel kennis en ervaring heeft. Natuurlijk hadden wij ons ook al verdiept in de verschillen tussen webshops voor de Nederlandse en de Duitse markt. Maar dat richtte zich vooral op de marketing aspecten zoals vormgeving, webteksten, social media, SEO, SEA enz. Daarnaast spelen natuurlijk juridische, fiscale en logistieke aspecten ook een belangrijke rol. Deze blijken op de Duitse markt toch vaak heel anders te zijn. Het was een zeer interessant gesprek met veel informatie waarmee we onze Nederlandse klanten nog beter van dienst kunnen zijn. We kunnen nu echt alle vragen op dit gebied beantwoorden al moeten we deze zelf misschien wel even bij de thuiswinkel organisatie navragen.

Ondernemend leren denken.

Op 13 juni zijn we aanwezig geweest bij het afscheid van Paul van Galen bij de Fontys Hogeschool in Venlo. Het thema was “ondernemend leren denken”.  Ik heb Paul in 2005 leren kennen tijdens de Small Business Academy bij Team Venlo. Hier heeft hij ons geleerd hoe je kunt ontdekken of je geschikt bent voor het ondernemerschap en hoe je een ondernemingsplan schrijft. Daarna hebben we deelgenomen aan de Euregionale Grensstarters Initiatief waar we leerden waar je rekening mee moest houden als je zaken doet in Duitsland. Nadat we enkele jaren  met deze kennis onderweg waren, mochten we regelmatig workshops geven over van marketing en communicatie, over zaken doen in de Euregio en waren we betrokken bij de jurering van ondernemingsplannen. Dit stellen we bijzonder op prijs. Het is altijd goed als het ondernemerschap en het onderwijs elkaar kunnen versterken. Op dat gebied is Paul zeker een ambassadeur. Hartelijk dank Paul voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We hopen je nog regelmatig te ontmoeten.      

Afsluitende manifestatie van het project Regio zonder grenzen.

Deze werd op 6 juni 2013 door Regio Venlo en het projectbureau in Villa Flora in Venlo gehouden. Tijdens het onderwerp "Opbrengsten van het project" kwamen ondernemers aan het woord. Een van de ondernemers was onze Duitse partner Medien Zentrum Straelen. Zij verzorgen met succes de Duitse verkoop voor het Nederlandse bedrijf Minitree. Het was fijn om te horen dat het contact via BEST Web Solutions is ontstaan. BEST Web Solutions gaat ondertussen onverstoorbaar verder met het ondersteunen van Nederlandse bedrijven op de Duitse markt. Dat deden we voor, tijdens en natuurlijk ook na de Floriade. Natuurlijk zijn we erg blij met deze Nederlandse aandacht voor de Duitse markt. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BEST Web Solutions | facebookBEST Web Solutions op Twitter BEST Web Solutions | linkedinBEST Web Solutions | You Tube